Uw nalatenschap

Uw nalatenschap

Het is erg belangrijk om bij de echtscheiding stil te staan bij de nalatenschap van u en uw ex-partner. Zo voorkomt u achteraf vervelende verassingen.

Met testament

Het is mogelijk dat u tijdens het huwelijk een testament hebt laten opstellen. Wellicht is het verstandig uw testament aan te laten passen in het kader van de echtscheiding. In de meeste testamenten zal uw ex-echtgenoot namelijk door het testament recht hebben op een belangrijk deel van de nalatenschap.

Zonder testament

Door de echtscheiding heeft uw ex-echtgenoot, in het geval er geen testament is opgesteld, geen rechten meer hebben op uw nalatenschap. Uw kinderen zijn nu de erfgenamen die als eerste in aanmerking komen. Bij overlijden van uw kind kan uw nalatenschap onder omstandigheden toch weer bij uw ex-echtgenoot terecht komen. Ook nu kan het belangrijk zijn alsnog een testament op te laten stellen.

U heeft een nalatenschap verkregen onder een uitsluitingsclausule

Wanneer u als erfgenaam een aandeel in een nalatenschap verkrijgt, kan de erflater bepaald hebben dat uw erfdeel niet in de gemeenschap van goederen valt die u met uw (toekomstig ex-)partner heeft. De erflater heeft zijn testament gemaakt met een zogenaamde uitsluitingsclausule. De erfenis wordt dan bij echtscheiding gezien als uw privévermogen en zal niet meetellen bij de verdeling.

Over deze en andere vragen met betrekking tot nalatenschap en echtscheiding wordt u door de experts van echtscheidingsplaza zorgvuldig geadviseerd.