Ongehuwd samenwonenden

Ongehuwd samenwonenden

Als je ongehuwd samenleeft is De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding niet van toepassing, het betreft in die wet alleen de pensioenen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd en bij scheiding verevend dienen te worden.

Er is wel kans dat de partner met wie u samenleeft partnerpensioen voor u opgebouwd heeft dat u ontvangt als uw partner overlijdt maar het is ook mogelijk dat u na overlijden van uw partner geen partnerpensioen krijgt.

Een aantal pensioenfondsen heeft namelijk helemaal geen partnerpensioen geregeld voor de niet geregistreerde partner. Als het pensioenfonds het wel geregeld heeft, worden er vaak eisen gesteld, onder andere:

* de duur van de relatie, de vereiste termijn kan variëren van een half tot wel vijf jaar;

* dat er een samenlevingscontract vóór pensioendatum is opgesteld bij een notaris;

* dat uit het samenlevingscontract blijkt dat de partners in elkaars levensonderhoud voorzien en elkaar tot partnerpensioengerechtigde benoemd hebben.

Voldoet u aan die eisen en wordt de samenlevingsovereenkomst beëindigd dan wordt het op dat moment opgebouwde partnerpensioen afgesplitst ten gunste van uw ex- partner. Dit deel van het partnerpensioen wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Als u overlijdt, zal uw ex-partner dit bijzonder partnerpensioen ontvangen.