Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding geeft aan dat de ouderdomspensioenen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd verevend dienen te worden.

Als de wettelijke verevening wordt toegepast dan worden de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenen van de beide echtgenoten 50/50 verdeeld.

De verevening vindt overigens niet plaats bij de scheiding, maar pas bij het ingaan van het (ouderdoms)pensioen. De ex-partner heeft dus een recht op uitbetaling vanuit de pensioenuitvoerder.

Het kan zijn dat pensioenverening in de huwelijksvoorwaarden is uitgesloten.

Daarnaast mag u van de wettelijke verevening bij convenant afwijken:

  • U kunt afzien van verevening in het kader van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: het staat u vrij, als u het er samen over eens bent, om af te zien van verdeling van het pensioen.
  • Conversie: u krijgt een zelfstandig recht op het de helft van het pensioen van uw ex partner. Dat pensioen gaat dan in op uw pensioendatum.
  • Pensioen afkopen: het pensioenfonds berekent de netto waarde van het pensioen en u rekent dat nu met elkaar af. Dit kan soms handig zijn als er veel overwaarde betaald moet worden.