Pensioen bij eigen B.V.

Pensioen bij eigen B.V.

Veel ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een besloten vennootschap (B.V.) bouwen hun pensioen niet op bij een verzekeringsmaatschappij, maar in de eigen B.V. De ondernemer betaalt jaarlijks een premie aan de B.V. en de B.V. krijgt de verplichting om pensioenuitkeringen te doen

Onderdekking

In veel gevallen is het vermogen van de pensioen B.V. ontoereikend om de pensioenverplichtingen geheel na te komen (onderdekking). Op grond van de Wet Pensioenverevening bij Scheiding kan de ex-echtgenoot in beginsel vorderen dat de helft van de commerciële waarde het pensioen wordt afgestort bij een verzekeraar. In veel gevallen zijn hier echter niet voldoende liquide middelen voor aanwezig en is afstorting dan ook niet haalbaar. De Hoge Raad heeft bepaald dat er niet afgestort hoeft te worden in het geval de continuïteit van de onderneming hierdoor in gevaar komt. Wel blijft de ex-echtgenoot aanspraak houden op haar aandeel in het pensioen.

In recente jurisprudentie wordt er ook gekeken naar de vraag voor wiens rekening de onderdekking dient te komen. In de meeste gevallen zal de onderdekking voor rekening van zowel de man als de vrouw dienen te komen (grondslag: postrelationele solidariteit).

De fiscaal specialisten van Echtscheidingsplaza.com kunnen uw situatie juridisch maar ook op fiscaal gebied beoordelen en een berekening maken met betrekking tot de gevolgen.