Alimentatie

Alimentatie

De winst van de ondernemer wordt meegenomen bij de berekening van de eventueel verschuldigde alimentatie. Bij het berekenen van de alimentatie wordt in beginsel uitgegaan van het gemiddelde resultaat van de onderneming van de afgelopen 3 jaren. Vervolgens dient beoordeeld te worden of dit resultaat ook in redelijkheid door de ondernemer aan de onderneming onttrokken kan worden, zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Eventuele noodzakelijke investeringen, aflossingen op geldleningen of noodzakelijk op te bouwen financiële reserves dienen in deze beoordeling betrokken te worden.

De verdeling van de onderneming en het vaststellen van alimentatie is complex. De experts van Echtscheidingsplaza.com helpen u graag.