Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

U gaat als partners uit elkaar maar u blijft wel beiden verantwoordelijk voor de kosten van de kinderen. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de door de Rechtbanken vastgestelde meest recente alimentatienormen (Tremanormen). De nieuwe richtlijnen gelden voor nieuwe gevallen en voor gevallen waar een wijziging wordt aangebracht. De berekening houdt rekening met het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop (deze wordt in mindering gebracht op het aandeel dat ouders in de behoefte van de kinderen bijdragen), de eventueel te ontvangen zorgkorting en de draagkracht van beide ouders. Doordat er rekening gehouden wordt met het kindgebonden budget kan de behoefte aan een bijdrage lager worden. Na een berekening weet u of u kinderalimentatie moet betalen – of juist ontvangt.

Draagkracht bij co-ouderschap

Niet alleen ingeval van een omgangsregeling maar ook ingeval van co-ouderschap kan er kinderalimentatie van toepassing zijn. Het enige dat anders is, is dat de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder anders berekend wordt omdat hij als co-ouder geldt en zijn draagkracht daardoor afneemt. Hij/zij neemt immers ook een groot deel van de verzorging en de dagelijkse kosten van huishouding voor zijn/haar rekening.

Wij kunnen de berekeningen voor u maken en deze vervolgens uitgebreid met u bespreken.