Echtscheidingsplaza.com en KIES

Na een ruime verkenning door de specialisten van Echtscheidingsplaza.com is besloten om naast andere formats ook de KIES methodiek,  gecoördineerd door het landelijk Expertise Centrum Kind en Scheiding, te ondersteunen. KIES is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI en opgenomen bij het RIVM als interventie ter bevordering van de jeugdgezondheid. Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut  staat KIES als interventie ter bevordering van de samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulpverlening/jeugdzorg in situaties waarbij de belangen van kinderen moeten worden behartigd.

Met leeftijdgenoten komen de kinderen en jongeren twee tot vier keer bij elkaar om hun wensen, zorgen, verhalen en meningen aan elkaar te vertellen door middel van gesprek en spel. Ze worden begeleid door een kindertherapeut/KIES-coach.

Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat een scheiding grote impact op kinderen en jongeren kan hebben en dat deze kinderbegeleiding hen kan helpen beter met de scheiding om te gaan. Het blijkt dat kinderen KIES als heel prettig ervaren. Ze vinden het fijn om gehoord te worden en te merken dat ze niet de enige zijn. Ze hun gevoelens delen en elkaar helpen. Elk kind gaat anders om met veranderingen. De specialisten van Echtscheidingsplaza.com kunnen hen daarbij helpen.

Kinderen kunnen kiezen individuele gesprekken met de kindertherapeut/KIES-coach, alleen of samen met broer(s) en/of zus(sen) of voor deelname aan een groep met andere kinderen.   Daarna wordt met de ouders besproken wat de wensen van kinderen zijn ten aanzien van het op te maken ouderschapsplan.

kies_logo_mettekst_HQ