Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, dus ook betalingen voor kinderalimentatie, per 1 januari 2015 komen te vervallen.

Hierdoor mocht de kinderalimentatieverplichting vanaf 1 januari 2015 als schuld worden meegenomen in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Anderzijds was het niet noodzakelijk om bij de ontvanger van de kinderalimentatie de vordering op de alimentatieplichtige aan te geven onder de box 3 bezittingen. Aldus was hier sprake van een verzuim van de wetgever. De systematiek van de fiscale wetgeving is er immers op gericht dat wat aan de ene kant als kosten/verplichtingen beschouwd wordt aan de andere kant als opbrengsten/bezittingen wordt aangegeven. De wetgever heeft dit verzuim inmiddels hersteld.

Vanaf 1 januari 2017 mag de kinderalimentatieverplichting niet meer als schuld worden opgenomen in box 3. Dit houdt echter in dat op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 de schuld wel mag worden meegenomen in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting.

Het geldelijke belang en dus ook de belastingbesparing kan aanzienlijk zijn.

Onderschat niet het belang van deze aftrek. Indien u voor kinderen van bijvoorbeeld 3 en 4 jaar afgesproken heeft met uw ex echtgenote om 750 euro per maand per kind als kinderalimentatie te betalen, met indexering, dan kan de verplichting oplopen naar enkele honderdduizenden euro’s.

De berekening van de schuld is maatwerk en onder ander ook afhankelijk van de afspraken tussen de ex echtgenoten. De belastingkundigen van Echtscheidingsplaza.com kunnen u hierover advies geven.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Mr Drs L.J.Becker, bereikbaar op 023-5310060 of 06-21224022.