Ondernemer

20150520 STAPPENPLAN ECHTSCHEIDINGSPLAZA

Ondernemer

Een echtscheiding waarbij een onderneming is betrokken is complex. Vastgesteld dient te worden wie de onderneming gaat voortzetten en of de waarde van de onderneming verrekend dient te worden. De waarde van de onderneming zal in veel gevallen dan ook vastgesteld moeten worden.

Het inkomen van een ondernemer is daarnaast lastiger vast te stellen en wisselt vaak. Ook het vaststellen van de alimentatie is dan ook complex.

Binnen Echtscheidingsplaza.com is veel kennis aanwezig op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. Daarnaast komt onze kennis van het jaarrekeningenrecht goed van pas. Onze experts kunnen u dan ook zorgvuldig adviseren over de specifieke ondernemersvraagstukken. Naast de financiële belangen van de echtgenoten zal er ook veel aandacht worden besteed aan de continuïteit van de onderneming.