Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen

Zijn echtgenoten in gemeenschap van goederen gehuwd en heeft een van beiden een onderneming? Dan zal bij echtscheiding ook de waarde van de onderneming in de verdeling betrokken moeten worden. Allereerst zal de waarde van de activa en passiva bepaald worden. Niet altijd blijkt deze waarde voldoende uit de beschikbare jaarrekening(en) van de ondernemingen. Vaak zullen de aanwezige activa dan ook getaxeerd moeten worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bedrijfspand. Ook zal beoordeeld moeten worden of er goodwill aanwezig is in de onderneming. Onder specifieke omstandigheden dient ook deze goodwill in de verdeling betrokken te worden.

Zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld? In dat geval dient de eventuele verdeling van de onderneming plaats te vinden conform de bepalingen uit de huwelijkse voorwaarden.