Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld, waarbij de onderneming is uitgesloten van de gemeenschap van goederen hoeft de waarde van de onderneming in beginsel niet verrekend te worden. Uiteraard kan er wel sprake zijn van een alimentatieverplichting van de ondernemer.

In veel huwelijkse voorwaarden is echter een periodiek of finaal verrekenbeding opgenomen. Indien het periodiek verrekenbeding tijdens het huwelijk niet is uitgevoerd is het mogelijk dat de waarde van onderneming alsnog verdeeld moet worden bij echtscheiding.

Waarde van de onderneming

De verdeling na echtscheiding zonder dat er tussentijds is afgerekend zal vaak niet veel verschillen van de verdeling bij gemeenschap van goederen. Dit kan grote gevolgen hebben, met name voor ondernemers. Het kan er onder andere voor zorgen dat bij een echtscheiding het ondernemingsvermogen geheel of gedeeltelijk moet worden verdeeld. Ook kan het achterwege laten van de jaarlijkse verdeling ervoor zorgen dat bij een faillissement van de ondernemer ook het vermogen van de andere echtgenoot wordt aangesproken. Ook voor DGA’s kan het achterwege laten van de jaarlijkse afrekening grote gevolgen hebben. De Hoge Raad oordeelde al eerder dat de waardestijging van de aandelen van de B.V. beide partijen voor de helft toekomt, zodat de DGA bij echtscheiding de helft van de waarde van de B.V. diende te vergoeden aan zijn partner. Dit kan voorkomen door het inkomensbegrip in de huwelijkse voorwaarden goed te definiëren en tevens jaarlijks te verrekenen.

De specialisten en partners van Echtscheidingsplaza.com kunnen u adviseren, ook bij complexe echtscheidingen waarbij huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Uiteraard zullen de mediators en scheidsrechters uitgebreid aandacht besteden aan de continuïteit van de onderneming en de financiële belangen van de echtgenoten.