Ondernemer met eigen B.V.

Ondernemer met eigen B.V.

Voor de ondernemer met een B.V. (ook wel DGA genoemd) spelen er enkele extra complexe zaken bij echtscheiding, waaronder het bepalen van de (partner)alimentatie.

Bepalen alimentatie DGA

Bij het bepalen van het inkomen gaat het volgens de Hoge Raad niet alleen om het salaris maar ook om de inkomsten die de DGA redelijkerwijs kan verwerven. Daarom dient volgens de Hoge Raad ook rekening gehouden te worden winst van de B.V. Wanneer deze winst wordt toegevoegd aan de reserves van de B.V. kan de DGA bijvoorbeeld, onder voorwaarden, besluiten om deze reserves (gedeeltelijk) als dividend uit te keren.

Ook hier geldt dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar dient te komen, zodat wellicht niet het gehele resultaat als salaris uitgekeerd kan worden. Hierbij dient onder andere rekening gehouden te worden met aflossingsverplichtingen, investeringen en een gezonde financiële reserve.

Waarde van de aandelen

Indien er sprake is van een gemeenschap van goederen dient de waarde van de B.V. vastgesteld te worden. Beide echtgenoten hebben recht op de helft van de waarde van de aandelen. Bij het vaststellen van de waarde is bedrijfseconomische en fiscale kennis van groot belang. Deze kennis is ruimschoots aanwezig bij onze experts.

Bij opgestelde huwelijkse voorwaarden dient aan de hand van de tekst en uitleg van deze huwelijkse voorwaarden beoordeelt te worden of en in hoeverre de waarde van de B.V. voor verrekening in aanmerking komt.