Visie & Missie

Visie

Voor een afwikkeling van een scheiding is in de regel het inschakelen van meerdere en diverse specialisten noodzakelijk. Scheidende partners krijgen te maken met; advocaten, mediators, fiscaal juristen, accountants, notarissen en uiteindelijk de rechter, om maar niet te spreken over de eventuele nazorg die nodig is als de scheiding juridisch en fiscaal is afgerond.

Diverse adviezen van verschillende onafhankelijke specialisten en adviseurs brengen onnodige kosten met zich mee en zijn veelal de oorzaak van langdurige en emotionele trajecten. Hierdoor ontstaat vaak onnodig emotionele schade bij de ouders en de kinderen. We zien hoe moeilijk het is voor scheidende ouders om in deze emotionele fase van hun leven reëel en objectief te blijven. Hierbij worden ook vaak de kinderen vergeten.

Missie

De professionals van Echtscheidingsplaza.com haken in op de toenemende groei van het aantal scheidende ouders met kinderen en werkt volgens een vast stappenplan met drie hoofddoelen: het voorkomen van langdurige trajecten en vechtscheidingen, en het centraal stellen van de belangen van het kind. Daarnaast introduceert Echtscheidingsplaza.com het begrip “scheidsrechter” naast de mediator.

De specialisten van Echtscheidingsplaza.com zijn deskundigen die helpen een scheiding zo optimaal mogelijk te begeleiden.Wij bundelen alle disciplines en werken samen vanuit één integrale aanpak. Het team van Echtscheidingsplaza.com bestaat uit mediators, arbiters, kindertherapeuten, fiscaal deskundigen, advocaten en notarissen. Zij nemen de betrokkenen bij de hand om te komen tot afspraken over partner- en kinderalimentatie, ouderschapsplanning en de juiste verdeling van bezittingen en schulden. Hiermee wordt voldaan aan de diverse regelgevingen op dit gebied met een echtscheidingsconvenant bij de Rechtbank.

Kosten

Echtscheidingsplaza.com werkt met een vaste kostenbegroting, zodat u altijd van tevoren weet waar u aan toe bent. Het intakegesprek is gratis. Indien u na de intake opdracht geeft voor een scan dan berekenen wij u hiervoor een vast bedrag van 625 euro ex btw.

Vervolgens wordt mede aan de hand van de uit het intakegesprek en de scan blijkende gegevens en informatie  een vaste prijs met u afgesproken voor het vervolgtraject. Deze prijs is modulair opgebouwd.  Met andere woorden: u kunt al dan niet gebruik maken van de kindertherapeut, mediator, scheidsrechter, notaris, fiscaal adviseur waarvoor dan ook steeds separaat per module een vast bedrag geoffreerd wordt.