Notarieel Advies

Notarieel advies

Bij een echtscheiding komen vaak notariële zaken aan de orde, bijvoorbeeld:

 

Eigen huis bij scheiding

Als ex-partners samen eigenaar zijn van een huis dan is vaak een van de vragen of het huis verkocht moet worden of dat één van beiden in het huis blijft wonen. Als een van beide ex-partners in het huis blijft wonen dan wordt via de notaris het huis op naam gezet van de betreffende partner door middel van een akte van verdeling. Hierin wordt het huis toebedeeld aan de partner die in het huis blijft wonen. Als het huis ‘onder water staat’ moet de onderwaarde van het huis worden gedeeld. Het is dan de vraag of de bank de ex-partner uit de aansprakelijkheid kan ontslaan, omdat het huis ‘onder water staat’.

Hypotheek bij scheiding

Als het huis overwaarde heeft (de hypothecaire lening is lager dan de waarde van het huis) moet de partner die in het huis blijft wonen de andere partner ‘uitkopen’. De hypotheek komt voortaan voor rekening van de partner die in het huis blijft wonen. Belangrijk is dat de hypotheek niet meer op naam blijft staan van de ex-partner die de woning verlaat. De notaris regelt dat de ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen wordt. De bank beoordeelt dit aan de hand van de inkomens- en vermogenspositie en andere gegevens van de partner die in het huis blijft wonen.

Nieuwe woning na scheiding

Als de andere partner een nieuwe woning koopt, is bij de aankoop de eventueel van de ex-partner ontvangen overwaarde in verband met de bijleenregeling van belang. De overwaarde heeft mogelijk gevolgen voor de aftrekbaarheid van de rente vanwege de nieuwe hypothecaire geldlening. Als er overwaarde is maar de partner die in het huis blijft wonen de ander niet kan uitkopen, dan kunnen de ex-partners besluiten het huis voorlopig op hun beider naam te laten staan. Dit heeft juridische en fiscale gevolgen.

Wijziging testament

Vaak dient het testament in verband met de veranderde situatie gewijzigd te worden.

Over deze en andere vragen met betrekking tot notariële zaken en echtscheiding wordt u door de experts van echtscheidingsplaza zorgvuldig geadviseerd.